Foreks Alnus Yatırım Çağrı Merkezi İletişim

Foreks hizmeti veren Alnus Yatırım çağrı merkezi numarasını, Alnus yatırım hakkında kısa bilgi ve foreks hakkında bilgi bulabileceğiniz yazımız sizin için hazırlandı.

2014 yılının aralık ayında Nusret Altınbaş tarafından satın alınan, Sardis Menkul değerler A.Ş. 2019 yılında kurulmuştur. Ülkemizin öncü kurumlarından olan Altınbaş Holding’in YKB Vekili Nusret Altınbaş, 1.35milyon TL ödenmiş sermayesini 27.5milyon TL yükseltmiştir.

Bu sermaye artışından sonra, SPK tarafından Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş unvanını almıştır.

Adres: Esentepe Mah. Haberler Sokak No:10  Şişli | İstanbul | Türkiye

Tel: 0212 213 0800 Pbx

Fax: 0212 346 0989

E-mail: info@alnusyatirim.com

Foreks Nedir ve Genel İşleyiş Özellikleri

Foreks piyasaları bir çok özelliği ile hisse senedi ve vadeli işlemler piyasalarına benzese de, çok farklı ve alışılmışın dışında özelliklere sahiptir. Foreksin farklılaşan özelliklerini yazımızın devamında göreceksiniz. Ancak tezgah üstü piyasa özelliklerine göre işleyen foreksin, hangi yönleri ile farklılaştığını açıklamanın en güzel yolu, foreks piyasasının işleyiş özelliklerini alışık olduğumuz organize piyasaların özellikleri ile karşılaştırmak olacaktır.

Dediğimiz gibi foreks piyasaları tezgah üstü piyasaların özelliklerini içeren piyasalardır. Bunların ne olduğunu açıklayalım ama daha iyi anlaşılabilmesi için Bist veya Viop’un örnek olarak gösterilebildiği organize piyasaların genel özelliklerinden kısaca bahsedelim.

Organize piyasalarda alıcı ve satıcı birbirini tanımaz. Eğer bist örneğini ele alarak düşünecek olursak borsada gerçekleşen işlemlerin, yatırımcıları temsil eden aracı kuruluşlar tarafından yapılıyor olması gerçeği organize piyasalarda yatırımcıları direkt olarak karşı karşıya gelmediğini göstermektedir.

Organize piyasaların bir diğer özelliği de işlem esaslarının standart olmasıdır. İşlem saatleri, işlem büyüklükleri, borsada kabul edilen emir tipleri, izin verilen azami kaldıraç, borsa teminat başlangıçları, sürdürme teminatları ve takas vadeleri gibi konular, borsaların ve düzenleyici kurumun belirlediği esaslara göre düzenlenir.

Organize piyasalar ile ilgili değineceğimiz bir diğer özellik ise alıcı ve satıcının sadece borsalarda eşleştiğidir. Zira bu nedenle yapılan işlemler organize piyasa özelliklerini taşır. Diğer yandan organize piyasalar olarak bilinen borsaların, takas ve muhasebe işlemlerini yapan bir takas kurumu vardır. İşlemler borsada tescil edildikten sonra takas kurumu yapılan işlemlerin bilgisini saklar, işlemlerin neden olduğu muhasebeleşmeyi kaydeder ve hesaplar. Ayrıca hesaplar arasında nakit akışının gerçekleşmesini sağlar. Bu kurumlar alıcı ve satıcının birbirine güven duymasını sağlar.

Şimdiye kadar saydığımız özellikler organize piyasaların özelliklerini yansıtan özelliklerdi. Zaten aşikâr olduğumuz bu özellikleri hatırladıktan sonra şimdi tezgâh üstü piyasaların özelliklerine göz atalım.

Tezgâh üstü piyasalarda alıcı ve satıcı birbirini tanır. Zira işlemlerin yapıldığı merkezi bir organizasyonun olmayışı yapılan işlemlerin müstakil olduğunu ortaya koyan bir gerçektir. İşlemleri gerçekleştiren tarafların birbirini tanıyor olması, işlem esaslarının taraflarca belirlendiğine işaret eder. Yani yapılan bir işlemin saati, büyüklüğü, takas şartları gibi birçok özellik işlemi yapan taraflarca belirlenir. Bu da işlemleri bir standardı olmadığına dair bir gösterge olarak sunulabilir.

Tezgah üstü piyasalarda karşılıklı güven esastır. Bunun nedeni işlemleri garanti altına alan bir takas kurumu ya da hakem özelliği taşıyan üçüncü bir tarafın olmamasından kaynaklanır. Dolayısıyla işlemin takas şekli ve muhasebeleşmesi, işlemi yapan tarafların belirlediği şartlara göre uygulanır ve bu özelliği ile takasın maktu bir standardı olmaz.

Bu noktaya kadar organize ve tezgah üstü piyasaların özelliklerini anlatan bilgiler verdik. Şimdi de tezgah üstü piyasalar da yapılan parite işlemlerinin genel özelliklerin bir göz atalım.

Foreks piyasaları tezgah üstü piyasaların merkezindedir. Yani, kaldıraçlı spot foreks piyasalarında tezgah üstü piyasa özellikleri hakimdir. Bu özelliği ile tezgah üstü piyasalar alıştığımız bist veya viop’tan farklı özelliklere sahiptir. Bu piyasalarda yatırımcının aracı kuruma güven duyması esastır. Her ne kadar Türkiye’deki foreks işlemlerinin takası, Takasbank üzerinden yapılıyor olsa da, dünyanın geneline baktığımızda yatırımcının parası aracı kurumun bünyesinde saklanır. Hesap güncellemesi ve muhasebeleşme aracı kurumların belirlediği esaslara göre gerçekleşir.

Kaldıraçlı spot Foreks piyasalarında, işlem fiyatlarını aracı kurumun kendisi belirler. Oysa organize piyasalarda fiyatın nasıl belirlendiğini hatırlayacak olursak, alım satım yapılabilir fiyatların diğer yatırımcıların katılımı sayesinde oluştuğunu görürüz. Oysa kaldıraçlı spot forekste alış ve satış kotasyonları aracı kurumun kendisi tarafından belirlenir. Yani aracı kurum alıcıya ve satıcıya karşı taraf olur. Kaldıraçlı spot Forekste gerçekleşmiş işlemlerin tescili aracı kurum tarafından tutulur. Hatta sadece yapılan işlemler değil aynı zamanda gönderilen emirlerin iptal ordinoları dahi aracı kurum tarafından saklanır. Son olarak yapılan işlemlerin esaslarını aracı kurumun kendisi belirler. Örneğin alım satım fiyatları, işlem büyüklükleri, başlangıç teminatları ve işlemlerin yapılacağı saatler gibi, işlemin içeriğine dair özellikler aracı kurumun kendisi tarafından belirlenir.

Foreks Hakkında diğer görseller.

25 Şubat 2019 
Görüşlerinizi Belirtmek İster misiniz?