Kanal İstanbul İtiraz Telefonu Whatsapp İhbar Hattı

Son günlerde çok tartışılan bir konu olan Kanal İstanbul projesine nasıl itiraz edilir. Kanal İstanbul itiraz telefonu varmıdır yada kanal istanbul whatsapp ihbar hattı mevcutmudur. Bu yazımızda sizlere bu konuya açıklık getirmeye çalışacağız.

Kanal İstanbul nedir?

İstanbul’un Avrupa yakasından Karadeniz’e doğru uzanan bir su yolu projesidir. Bu su yolu projesi Türkiye Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından çılgın proje lakabıyla gündeme gelmiştir.

Kanal İstanbul için 21m derinlik ve 11 km uzunluk düşünülmektedir. Eğer onaylanırsa 7 yıl sürecek bir çalışma ile 75 milyar TL gibi bir bütçeye mal olacak.

Kanal İstanbul İtiraz İhbar Hattı

Kanal İstanbul projesi beraberinde bir çok itiraz başvurusunuda getirdi. Bu proje itiraz edenlerden biri de eski genel kurmay başkanı İlker Başbuğ kanal istanbul yapılırsa trakyayı savunmamız güç olur diyerek bu projeye sıcak bakmadığını açıklamıştı.

Kanal İstanbul’a itiraz sadece İstanbul’da yaşayan vatandaşlar değil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin itiraz hakkı bulunuyor.

Kanal İstanbul İtiraz Telefonu

Kanal İstanbul projesine itiraz Çevre ve Şehircilik Bakanlığına çeşitli illerden elden teslim edebileceğiniz gibi mail yada fax yoluyla da itiraz edebilirsiniz. Kanal İstanbul itiraz whatsapp ihbar hattı bulunmamakla beraberinde dilerseniz Cumhurbaşkanlığı iletisim merkezine (cimer.gov.tr) adresine yada 150 no lu telefonu arayarak şikayetinizi belirtebilirsiniz.

Telefon ile şikayet edebilmek için İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü arayarak şikayetinizi dile getirebilirsiniz

Telefon : 0216 687 44 00

Kanal İstanbul İtiraz Dilekçesi

Aşağıdaki Kanal İstanbul İtiraz dilekçesinin örneğini dilerseniz istanbul@csb.gov.tr adresine mail ile ulaştırabilirsiniz. Dilerseniz 0216 687 44 06 adresine faks yolu ile de ulaştırabilirsiniz.

Ayrıca dilekçeyi Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir ve 
Abbasağa Mahallesi Yıldız Caddesi No:47 Beşiktaş adreslerine elden teslim edebilirsiniz.

İSTANBUL VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE İSTANBUL

İTİRAZ EDEN

Adı-Soyadı:
T.C. Kimlik No:
Adresi:

KONU

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün web sayfasında 23.12.2019 tarihinde halkın görüş ve önerilerine açıldığı duyurulan, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan Kanal İstanbul Projesi (Kıyı Yapıları [Yat Limanları, Konteyner Limanları ve Lojistik Merkezler], Denizden Alan Kazanımı, Dip Taraması ve Beton Santralleri Dâhil) ile ilgili olarak hazırlanan ve İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca yeterli bulunarak nihai şekli verilen Çevresel Etki Değerlendirme Raporuna karşı itirazlarımın sunulması, ÇED Olumsuz Kararı verilmesi talebidir.

İTİRAZLARIM

İstanbul İli, Küçükçekmece Gölü – Sazlıdere Barajı – Terkos Gölü doğusunu takip eden güzergâhta yaklaşık 45 km uzunlukta, 20,75 m derinlikte ve 275 m genişlikte bir Kanal açılması için hazırlanan projeye ilişkin ÇED Raporuna aşağıda belirttiğim nedenlerle itiraz ediyorum.

Kanal İstanbul Projesi,

1- İstanbul’un yaşam destek sistemleri olan Kuzey Ormanları, su havzaları, su havzalarını besleyen su kaynakları, tarım ve mera alanları yok olacaktır,

2- İstanbul’un önemli su kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı yok olacaktır,

3- Doğal yaşam alanları ve ekosistem bozulacaktır, 7

4- Doğal ve arkeolojik sit alanları, tabiat parkları, milli parklar vb. koruma alanları yok olacaktır,

5- Sadece İstanbul’da değil, Trakya’ya kadar tatlı suların beslediği tarım alanları yok edileceği için bölgede tarım ve hayvancılık yapılamaz hale gelecektir,

6- ÇED Raporuna göre 1.155.668.000 m3 olan kazı materyalinin taşınmasıyla bozulan ekosistem halkın sağlığını tehdit edecektir,

7- Üç aktif fay hattının geçtiği bölgeye nüfus ve yapılaşma baskısı yükleyerek afet riskini artıracaktır.

ÇED Raporu, projenin olumsuz çevresel etkilerini bertaraf edecek değerlendirmeler içermemektedir, yukarıda açıklanan sakıncalara dair kaygılarımı gidermekten uzaktır ve bilimsel yeterliliği konusunda şüphe uyandırmaktadır. Bu Rapor ile Projenin hayata geçirilmesi, Çevre Kanunu’nun 3. Maddesinde idareye yüklenen görevlere aykırılık oluşturmaktadır.

Anayasa’nın 56. maddesine göre “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.”

Buna göre Anayasa’da, vatandaşların da çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek konusunda ödevli olduğu açıkça belirtilmiştir.

Kanal İstanbul doğal çevreyi değiştirerek olumsuz etkileyecek, bir başka deyişle çevre ve halk sağlığını bozacak bir proje olduğundan “sağlıklı çevrede yaşama hakkı”mın ihlal edilmesini kabul etmiyorum. Anayasal yetkilerimi kullanarak Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 11. maddesinin 4. fıkrası çerçevesinde ÇED Raporuna itiraz ediyor, proje için ÇED Olumsuz Kararı verilmesini talep ediyorum.

Adı – Soyadı
İmza

30 Aralık 2019 
Görüşlerinizi Belirtmek İster misiniz?