2019 Resmi Nikah için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Resmi nikahın kıyılması için gereken belgeler eksiksiz olarak tamamlandığı zaman işlemler daha hızlı ve problemsiz şekilde ilerlemiş olur. Düğün için yapılan hazırlıklardan sonra resmi nikah gerekli belgeler şu şekilde sıralanabilir;

 • Nüfus kayıt örneği,
 • Evlenme ehliyet belgesi,
 • 6 adet vesikalık belgesi,
 • İkametgah belgesi,
 • Sağlık raporu,
 • Evlenme beyannamesi,
 • Fotoğrafları nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi.

Yabancı Uyruklu Birisiyle Evlenmek için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Yabancı uyruklulardan istenen belgeler T.C. vatandaşlarından istenilen belgeler arasında fark vardır. Bu nedenle yukarıda sıralanan belgelere ek olarak aşağıdaki belgelerin temin edilmesi gerekmektedir;

 • Evlenme ehliyet belgesi vatandaşlığın bunduğu devletin temsilciliğinden alınmalıdır,
 • Pasaport noter tasdikli tercümeli olmalıdır,
 • Son olarak doğum belgesi gerekir.

Nikah için Gerekli Evraklar Temin Edildikten Sonra Başvuru Nereye Yapılır?

Nikah başvurusu yapılacak yerler Evlenme Daireleri’dir. Eş adayları dilerseler aynı evlendirme dairesine, ayrı şehirde ikamet etmeleri halinde ise bulundukları şehirlerdeki resmi makamlara ayrı ayrı başvurularını iletebilirler. Ayrı şehirlerde başvuru yapılıyorsa, dosyalar nikahın kıyılması planlanan daireye iletilir. Ayrı şehirde ikamet eden adayların aynı daireye başvuruda bulunmaları için noter vekaletnamesine ihtiyaçları olur.

Nikah Şahitliğini Kimler Yapabilir?

Nikah şahidi olmak için şartlar yerine getirilmeden şahitlik yapılamaz. 3 tane şartın yerine getirilmesi halinde her vatandaşın şahitlik yapma hakkı bulunur. Aranan şartlar şu şekilde sıralanabilir;

 • 18 yaşını doldurmuş olmak gerekir,
 • Mümeyyiz olmak yani ayırt edici gücün bulunması gerekir,
 • Şahitlik yapılan kişinin tanınması gerekir.

Nikah şahidini 2 kişi göstermenizde bir sakınca yoktur.

Nikah İşlemleri Ücretleri Ne Kadar?

Nikah için ödeme miktarı evlilik işleminin gerçekleştirilmesi planlanan belediyeye göre değişim göstermektedir. Ortalama olarak yanıt verecek olursak bu ücret 150 ile 500 arasında değişiklik gösterir. Belediye tarafından talep edilen standart nikah masrafları bulunur. Bu masraf kalemleri şu şekilde sıralanabilir;

 • Evlilik dosya ücreti: 15 TL (Her belediye tarafından talep edilmez.)
 • Evlilik cüzdan ücreti: 90 TL

Yukarıda sayılan ücretlere ek ücretler tabi olabilir. Örneğin; nikah memurunun evlilik dairesi dışında bir yerde evliliğinize onay vermesini istiyorsanız ekstra ücret ödemeniz gerekecektir.

Yabancı Uyruklu Biriyle Evlilikten Sonra Süreç

Yabancı uyruklu kişi ile nikah sonrası konuşulması gereken konuların başında ikamet izni gelir. İkamet başvurusu yapmak için iki evrak gerekir. Bu evraklardan biri evlilik cüzdanı, diğeri ise nüfus kayıt örneğidir. Resmi kurumlar, evlilik nedeni ile ikamet izin süresi belirlenmiştir. Bu izinler şu şekilde sıralanabilir;

 • A grubu ülke yabancı uyruklu olan ve Türk vatandaş ile evlenen kişilere toplam 5 yıl süre ile ikamet izni verilir.
 • Yabancı uyruklu kişi B grubu ülke vatandaşı ise bu süre 1 seneye kadar kısalmaktadır.

Evlilik Ehliyeti (İzin) Belgesi

Evlenme izin belgesi ikamet dışında bulunan bir yerde evlenmek isteyen çiftler tarafından talep edilen bir belgedir. Resmi nikah gerekli belgeler arasında yer alan bu belgeye nikah izin belgesi adı da verilmektedir. Aşağıdaki durumlarda çiftler evlilik izin belgesini almak zorunludur:

 • Eğer yurt dışında evlilik yapmak istiyorsanız,
 • İkametin dışında bulunan bir yerde nikah kıymak istiyorsanız,
 • İkametin bulunduğu ilçeden farklı bir yerde nikah kıymak istiyorsanız.

Bu belgeyi almak için fazladan belge götürmeniz gerekmeyecek. Size verilen belgelerin içinde zaten evlilik ehliyeti belgesi yer alacak.

Yurt Dışında Evlenmek

Yurt dışında nikah kıymak isteyen adaylar, Türk konsolosluklarında evlenemezler. Yani evlilik için gerekli olan belgeler evlenmek istediğiniz ülkenin kurallarına göre belirlenecektir. Bu nedenle hangi ülkede nikah kıymak istiyorsanız bu ülkenin kurallarını ve yasalarını öğrenmeniz gerekecektir. Bu belgeleri tamamladıktan sonra Türk konsolosluğuna giderek evleneceğinizi beyan etmeniz gerekir.

Evlilik İşlemleri için İstenen Sağlık Raporu

Nikah kıymak için sağlık raporu almak zorunludur. Evlilik başvurusunda bulunan her çiftten detaylı olarak sağlık raporu talep edilir. Bu talep Türk Medeni Kanunu’nun 136. Maddesi gereğince düzenlenmiştir. Sağlık açısından evlenmelerinde sakınca bulunan çiftlerin tedavi gerçekleşmeden önce evlenmeleri mümkün değildir.

Evlilik İşlemleri için Sağlık Raporu Neden İstenir?

Nikah için sağlık raporu istenmesindeki amaç; cinsel yolla bulaşan hastalıklardan varsa korunmak, kişilerin haberi yoksa bu hastalıklardan haberdar olmak, taşıyıcı bir hastalık var ise bu hastalıklardan haberdar olmak, kan uyuşmazlığı gibi problem çıkması halinde uyuşmazlıklara önceden almaktır. Bu nedenle sağlık raporu resmi nikah gerekli belgeler arasında yer almaktadır.

Evlilik için Sağlık Raporu Nereden Alınır?

Sağlık raporunu almak için dilerseniz aile ve toplum sağlığı merkezlerini, özel ve devlet hastanelerini ya da sağlık ocaklarını ziyaret edebilirsiniz. Sağlık raporu almak isteyen kişilerin belirledikleri kuruma bizzat başvuru yapmaları gerekir. Eğer sağlık ocağı ya da benzeri küçük sağlık birimlerine gitmeyi tercih ederseniz, bazı testlerin sonucu daha büyük kurumlara gönderileceğinden beklemeniz gerekebilir. Sağlık ocağı ve benzeri birimlerde bu raporların ücretsiz alınması gibi bir artısı bulunur. Özel hastanelerde ise sağlık raporu almak için belli bir ücret ödemeniz gerekir. Sağlık raporu için işlemler genelde 1 gün kadar sürer.

Evlilik için Alınan Sağlık Raporunda Hangi Testler Yapılır?

Sağlık raporu alınması için yapılan testler arasında bekaret testi bulunmaz. Bu raporda;

 • Hepatit b testi,
 • Hepatit c testi,
 • Bel soğukluğu,
 • Akdeniz anemisi,
 • Frengi ve cinsel yolla bulaşan diğer hastalıkların olup olmadığı testi yapılır.

Evlenmek için başvuruda bulunan kişi eğer 50 yaş ve üzeri ise, menopoza girmiş olacaklarından, durumun rapor ile kanıtlanması halinde testin yapılmasına gerek kalmaz.

Evlilik için Sağlık Raporunda Evlenmeye Engel Olan Hastalıklar Nelerdir?

Evlenmeye engel teşkil eden hastalıklar 1593 sayılı kanunun 123 ve 124. Maddelerinde belirlenmiştir. Kanuna göre belirli hastalıklara sahip olan kişilerin evlenmesi mümkün değildir. Bu hastalıklar arasında;

 • Verem,
 • Bel soğukluğu,
 • Akıl hastalığı,
 • Cüzzam yer alır.

AIDS’in  evliliğe engel olup olamayacağı sık konuşulur. Fakat bu konuda kanun önünde bir hüküm bulunmaz. Neticede toplum sağlığını etkileyen bir evlilik kararı olacağı kesindir. Eğer AIDS, ya da yukarıda sayılı hastalıklara kişinin kapılmış olması galinde gerekli tedavilerin uygulanmasına başlanır. Hastalığın bulaşıcı olmadığı öğrenildiği zaman ya da hastalık tamamen tedavi yöntemi sayesinde ortadan kaldırıldığı zaman evlenme engeli ortadan kalkmış olur.

Evlilik için Sağlık Raporunda Verem, Hepatit B ve C Çıkması

Sağlık raporunda hastalıklar çıkması halinde, örneğin veremde evliliğin 6 ay süresince ertelenmesi söz konusu olur. Bu süre boyunca hastaya tedavi uygulanır. Tedavi sonrasında hastalığın ortadan kalması halinde adayların evlenmesine engel olma. Hepatit çıkması halinde diğer eşe aşı uygulaması yapılır. Aşı vurulmuş olan eşe 1 ay geçtikten sonra kan testi yapılır. Eğer kişi bağışıklık kazanmış ise, evlenmelerinde bir sakınca görülmez. Bağışıklığın kazanılmaması halinde ikinci aşı vurulur ve aşının sonuçları için 5 ay daha beklenir. Bu durum nadir görülmektedir.

2 Nisan 2019 
Görüşlerinizi Belirtmek İster misiniz?